Rabu, 04 Okt 2023

Bank Data

Putusan MKRI No. 71/PUU-XIX/2021

Tentang:
Pengujian Pasal 30 Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia